برنامه نویسی در ساری

برنامه نویس MVC.NET

برنامه نویس تمام وقت : ASP.net , MVC , JQ , HTML 5 , Entity Framework , MS SQL از حرفه ای ها و علاقه مندان به پیشرفت با سابقه ی برنامه نویسی دعوت می شود

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | سینا سرپرست